Sıhhat çalışanlarının özlük haklarını düzenleyecek teklif Meclis’te

AKP milletvekilleri, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte, hekimlerin emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılması öngörülüyor. Buna göre, uzman hekimlere emekli aylıkları ile birlikte ek ödeme yapılacak.

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan 14 maddelik “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklife göre; aile hekimi olarak çalışmakta iken uzmanlık eğitimi yapma imkânı bulamayan aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi yapabilmeleri için verilen süre 1 Ocak 2029 tarihine kadar uzatılacak.

‘İlave ödeme yapılacak’

Teklifle; tabip ve diş hekimi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabipleri ile bunlardan uzman olanların emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılması öngörülüyor.

Buna göre, uzman hekimlikten emekli olanlara 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayan emekli hekimlere ise 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

Üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması sağlanacak.

Buna göre; gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine aylık ek ödeme matrahının yüzde 950’sini, araştırma görevlilerine ise yüzde 650’sini; bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine yüzde 750’sini, araştırma görevlilerine ise yüzde 375’ini, uzman tabipler için yüzde 750’sini, hastaneler başmüdürü ve eczacılar için yüzde 305’ini, başhemşireler için yüzde 255’ini, diğer öğretim elemanları ile diğer personel için yüzde 225’ini, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 260’ını geçmeyecek şekilde aylık ek ödeme yapılacak.

Sözleşmeli pozisyon sayısının sınırlı olması nedeniyle Devlet hizmeti yükümlülüğünün öncelikle Devlet memuru statüsünde yapmaya başlanılması ve daha sonra mevcut pozisyon sayısı dikkate alınarak sözleşmeli statüye geçişe imkân sağlayıcı değişiklik yapılması hedefleniyor. Düzenleme ile devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, bulundukları ilde sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilecek.

Sözleşmeli personel sayısı 27 bine çıkarılacak

Sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığından, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısı artırılacak. Buna göre, ilgili maddede yapılacak düzenleme ile “Dağıtımı yapılacak pozisyon sayısı 22 bini geçemez” ibaresi “Dağıtımı yapılacak pozisyon sayısı 27 bini geçemez” şeklinde değiştirilmesi öngörülüyor.

Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerindeki çalışmaları sebebiyle ek ödeme yapılan sağlık çalışanlarına asıl kurumlarında da ek ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı çalışanlarının sabit ek merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir